Hiện nay, rất nhiều các công ty, doanh nghiệp trên cả nước tham gia dự thầu nhưng lại gặp phải một số nguyên nhân khiến cho hồ sơ của mình bị loại, vì không đáp ứng được điều kiện đưa ra, hồ sơ, thủ tục chưa được hoàn thiện.

Nắm được tình trạng chung hiện nay, chúng tôi nhóm kỹ sư với nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực đấu thầu và làm hồ sơ dự đấu thầu cho rất nhiều các công trình khác nhau. Với sự chuyên nghiệp của mình và trình độ chuyên môn cao, chúng tôi nhận làm hồ sơ dự thầu nhanh chóng, hiệu quả.

Nhưng đầu tiên bạn cần biết:

Hồ sơ dự thầu là gì?

Đây là loại hồ sơ chuyên biệt, bao gồm các tập tài liệu và giấy tờ quan trọng dùng để tham gia đấu thầu dự án, thường là các dự án xây dựng, chúng là toàn bộ tài liệu do nhà thầu, nhà đầu tư lập nên và nộp cho bên mời thầu theo đúng yêu cầu của hồ sơ mời thầu, hồ sơ đã yêu cầu.

Hồ sơ dự thầu bao gồm những gì?

Để có được bộ hồ sơ dự đấu thầu hoàn chỉnh như quy định thì các công ty doanh nghiệp tham gia gói thầu cầu cần chuẩn bị các thủ tục sau đây:

  •  Đơn thầu, thỏa thuận liên doanh.
  •  Đảm bảo tham gia dự thầu.
  •  Giấy ủy quyền ký đơn dự thầu.
  •  Các tài liệu để chứng minh tài chính của công ty, doanh nghiệp.
  •  Tài liệu để chứng minh năng kinh nghiệm và năng lực của mình.
  •  Tài liệu chứng minh tư cách tham gia dự thầu hợp lệ.
  •  Đề xuất tài chính, đề xuất kỹ thuật và các yếu tố thuộc hồ sơ dự thầu.
  •  Các yếu tố khác thuộc hồ sơ dự thầu đúng với hồ sơ mời thầu yêu cầu.

Lập hồ sơ dự đấu thầu

Nhà thầu không nằm trong diện bị pháp luật nghiêm cấm tham gia các hoạt động đấu thầu.
Nhà thầu cần có tư cách hợp lệ theo đúng quy định mà pháp luật đưa ra.
Nhà thầu cũng cần phải có hồ sơ dự thầu hợp lệ, được đanh giá, xem xét về kinh nghiệm, năng lực khi tham gia dự thầu.
Nói chung là hồ sơ cần đáp ứng được các yếu tố bên bên trên. Ngoài ra, cũng tùy thuộc vào hồ sơ mời thầu yêu cầu như thế nào mà các công ty, doanh nghiệp bổ sung cho phù hợp nhất.

lam-ho-so-du-thau
Làm hồ sơ dự thầu

Các bước làm hồ sơ dự thầu

Là hồ sơ chỉ chuyên dùng khi các công ty, doanh nghiệp tham gia đấu thầu dự án, đa số là dự án xây dựng. Đây là toàn bộ tài liệu mà nhà đầu tư, nhà thầu lập ra và nộp cho bên mời thầu theo đúng quy định, yêu cầu của hồ sơ mời thầu đưa ra. Làm hồ sơ dự thầu cần thực hiện theo các bước như sau:

Đọc hiểu hồ sơ mời thầu và bản vẽ kỹ thuật thi công

Đầu tiên trong việc hoàn thành hồ sơ dự thầu thì bên tham gia dự thầu cầu phải đọc kỹ và nắm được những quy định trong hồ sơ mời thầu.
Khi đọc và hiểu được hồ sơ mời thầu thì các công ty, doanh nghiệp sẽ nắm được những điều quan trọng trong hồ sơ mời thầu, từ đó sẽ giúp xác được những việc mình cầu xử lý, cần làm để có thể kiểm soát và quản lý việc lập hồ sơ dự thầu.
Một số nội dung qua trong có trong hồ sơ mời thầu:
Các yêu cầu về tài chính.
Các yêu cầu về kinh nghiệm và năng lực của nhà thầu.
Yêu cầu về máy móc, trang thiết bị, nhân lực.
Yêu cầu về giải pháp kỹ thuật.
Bảng khối lượng mời thầu
Các biểu mẫu để dự thầu.

Lập hồ sơ pháp lý dự thầu

Đơn dự thầu được lập theo mẫu của hồ sơ mời thầu, trong đó có đơn dự thầu kỹ thuật và đơn dự thầu tài chính đúng như hồ sơ mời thầu yêu cầu.
Bảo lãnh dự thầu cũng được lập theo hồ sơ mời thầu yêu cầu, trong đó có mẫu biểu theo hồ sơ mời thầu, thời gian, giá trị bảo lãnh.
Những bản cam kết từ nhà thầu được lập theo mẫu của hồ sơ mời thầu: có cam kết về nguồn vốn, cam kết về cung cấp vật tư.
Thỏa thuận liên doanh: cần lập nếu có dự thầu từ 2 liên doanh trở lên.
Hồ sơ năng lực của công ty, doanh nghiệp: gồm có đăng ký kinh doanh, báo cáo thuế, báo cáo tài chính, quyết định thành lập công ty, doanh nghiệp, hồ sơ năng lực.
Hồ sơ kinh nghiệm: như các hợp đồng đã thực hiện.
Năng lực tài chính để thi công gói thầu được theo mẫu hồ sơ mời thầu: dùng báo cáo tài chính của mình để chứng minh nguồn vốn của mình. Ngoài ra, cũng có thể dùng hợp đồng cung cấp thẻ tín dụng của ngân hàng với công ty, doanh nghiệp để chứng minh.
Vật tư thiết bị để thực hiện gói thầu: dùng các hợp đồng nguyên tắc mua thiết bị, vật tư để chứng minh.
Nhân lực thực hiện gói thầu: cần có hợp đồng lao động, xác nhận bảo hiểm, xác nhận của chủ đấu thầu, bằng cấp, chứng chỉ để chứng minh kinh nghiệp và năng lực.
Thiết bị máy móc thực hiện gói thầu: cần có đăng kiểm thiết bị máy móc, đăng ký, hóa đơn,…
Giấy ủy quyền nếu có.
Đối với các hồ sơ được nêu ở trên cần phải sử dụng bản gốc hoặc bản photo có công chứng và xếp thành một tập doanh mục hoàn chỉnh như quy định.

Lập giá dự thầu

Trong hồ sơ dự đấu thầu thì đây chính là bước quan trọng nhất, bởi để có thể cạnh tranh được với các nhà thầu khác thì cầu phải lập giá dự thầu phù hợp.
Để lập giá dự thầu thì thực hiện các bước sau:
Để xây dựng được giá dự thầu thì các công ty, doanh nghiệp cần sử dụng các phần mềm dự toán hiện hành nhất hiện nay.
Cần bóc tách, kiểm tra khối lượng của hồ sơ so với khối lượng mời thầu. Với hình thức hợp đồng trọn gói thì yếu tố này rất quan trọng. Nếu khối lượng hồ sơ thiết kế lớn hơn khối lượng mời thầu thì sẽ dẫn đến việc gói thầu thực hiện bị thua lỗ.
Nếu như phát hiện khối lượng hồ sơ thiết kế không chính xác với khối lượng mời thầu theo Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT ngày 6/5/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, thì nhà thầu sẽ thông báo cho bên mời thầu để có thể lập ra một bảng chào giá riêng với khối lượng không chính xác đó để bên mời thầu kiểm tra, xem xét và không tính toán phần khối lượng không chính xác đó vào giá đầu thầu.
Cần xác định được định mức sử dụng cho gói thầu bao gồm định mức 1776, 1777, 1779 và các định mức khác cho phù hợp.
Tiếp đến sẽ tra mã công việc mời thầu.
Cần xác định đơn giá nhân công: tính đơn giá nhân công được áp dụng theo thông tư số 5/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ xây dựng kết hợp với công bố giá nhân công trên từng khu vực.
Nếu các công ty, doanh nghiệp dùng phần mềm dự toán thì chỉ cần nhập nguồn thu nhập đầu vào thì nó sẽ tự xác định được đơn giá nhân công.
Xác định đơn giá ca máy: cách tính này được áp dụng theo Thông tư số 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ xây dựng. Quyết định số 1134/QĐ-BXD ngày 8/10/2015 của Bộ xây dựng công bố định mức các khoản hao phí xác định giá của thiết bị xây dựng và ca máy.
Tại thời điển thiết lập gói thầu cần công bố giá sử dụng nhiên liệu, điện của địa bàn, gồm có công bố giá nhiên của tập đoàn xăng dầu Việt Nam và biểu giá bán lẻ điện của tập đoàn điện lực Việt Nam.
Với cách này thì các công ty doan nghiệp tham gia gói thầu chỉ cần nhập giá đơn giá nguyên liệu, điện đầu vào thì phần mềm sẽ tính toán được đơn giá ca máy nhanh chóng.

dich-vu-lam-ho-so-du-thau
Dịch vụ làm hồ sơ dự thầu

Giá vật liệu:

Giá vậy liệu sẽ được thông báo theo từng khu vực, nhưng đối với những vật liệu không được thông báo giá thì sẽ lấy theo giá của nhà sản xuất.
Chi phí thiết bị gồm có:
Chi chuyển giao công nghệ và đào tạo.
Chi phí mua thiết bị.
Chi phí thí nghiệm, lắp đặt thiết bị, hiệu chỉnh thiết bị.
Ngoài ra, còn có các chi phí khác.
Một số chi phí khác:
Thu nhập chịu thuế tính trước.
Chi phí chung.

Chi phí các hạng mục chung: gồm có chi phí việc không xác định được khối lượng thiết kế, chi phí xấy dựng nhà tạm để ở tại hiện trường và điều hành thi công, chi phí cho các hạng mục chúng khác.
Chi phí dự phòng: bao gồm chi phí để dự phòng cho các trường hợp trượt giá ở thời điểm xây dựng công trình và chi phí dự phòng cho trường hợp công việc phát sinh.

Những điều cần lưu ý:

Theo quy định của hồ sơ mời thầu thì chi phí dự phòng và chi phí hạng mục chung sẽ được phân bổ riêng vào từng công việc của gói thầu.
Đơn giá vật liệu, đơn giá nhân công và những khoản chi phí liên quan khác có thể có sự chênh lệch cho phù hợp với năng lực của mình. Tuy nhiên, cần đảm bảo khi thực hiện gói thầu không bị thua lỗ và có tính cạnh tranh.

Lập biện pháp thi công

Trong bước lập biện pháp thi công thì sẽ gồm có bản vẽ và thuyết minh biện pháp thi công.
Các công ty, doanh nghiệp sẽ đưa ra biện pháp thi công phù hợp với công trình dựa theo những yêu cầu của hồ sơ mời thầu. Để hiểu rõ hơn, say đây chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trình tự biện pháp thi công xây dựng một cách chi tiết:

Lập bản vẽ biện pháp thi công:

Bản vẽ tổ chức mặt bằng thi công: gồm có các hạng mục là thiết bị thi công, công trình tạm, cổng ra vào, biển váo, kho bãi vật liệu, chất thải, giao thông, cầu rửa xe, liên lạc, vận thăng, cẩu tháp đúng như hồ sơ mời thầu quy định.
Bản vẽ mặt bằng cấp điện: gồm có đường đi dây điện, vị trí đầu nối điện vào công trình, các bóng đèn thắp sáng, tủ điện tổng và các tủ điện nhánh.
Bản vẽ cấp thoát nước: bao gồm vị trí giếng khoang, bể nước thi công và sinh hoạt, đường cấp nước, vị trí đầu nối thoát nước, hố ga thu nước, đường cống rãnh thoát nước.
Bản vẽ biện pháp trắc địa: cần thực hiện đúng trình tự thi công biện pháp trắc địa.
Bản vẽ biện pháp cọc, cừ: dùng để thể hiện được trình tự thi công, hướng thi công, bãi để cọc, số mũi thi công, vị trú đặt máy ép.
Bản vẽ biện pháp đào đất móng: bao gồm trình tự thi công, hướng thi công, vẽ mặt bằng, mặt cắt đào đất, hướng vận chuyển đất, hướng thu gom đất, số mũi thi công, nhân công đào đất, loại máy đào đất được sử dụng.
Bản vẽ biện pháp phá đầu cọc: gồm công nhân, vẽ cọc điển hình và loại máy sử dụng.
Bản vẽ biện pháp thi công kết cấu móng: gồm có bản vẽ cốp pha, mặt bằng, bê tông móng, cốt thép, phương án đổ bê tông, hướng thi công.
Bản vẽ biện pháp thi công cốp pha vách, cột: có bản vẽ cột trung tâm, loại cốp pha, cột biên, cây chống ti, tăng đơ, giáo hoàn thiện.
Bản vẽ biện pháp thi công cốt thép vách, cột: gồm có cột biên, cột trung tâm, sàn thao tác, giáo hoàn thiện.
Bản vẽ biện pháp thi công đổ bê tông cho vách, cột: gồm phương án đổ bê tông, cột trung tâm, cột biên, giáo hoàn thiện, sàn tháo tác.
Bản vẽ biện pháp thi công sàn: gồm có bản vẽ cốp pha, đổ bê tông, cốt thép, phương án đổ bê tông, hướng thi công, mặt bằng thi công sàn.
Bản vẽ biện pháp cho việc hoàn thiện: gồm có lắp đặt điện nước, xây, trát, ốp lát, trần thạch cao, sơn, thiệt lập hệ thống phòng cháy, chữa cháy đung như hồ sơ mời thầu yêu cầu.
Bản vẽ về biện pháp vệ sinh môi trường, an toàn lai động và phòng chống cháy nổ.

Lập thuyết minh biện pháp thi công:

Với lập thuyết minh biện pháp thi công theo yêu cẩu của hồ sơ mời thầu thì cần thực hiện theo trình tự như sau:
Thuyết minh nhân sự tổ chức thi công: cần vẽ được sơ đồ của tổ chức nhân sự gồm có chỉ huy trưởng, phó chỉ huy và bộ phần kỹ thuật, với từng bộ phần cần nếu rõ nhiệm vụ, chức năng.
Thuyết minh thiết bị máy móc thi công: cần kê khai bảng thiết bị máy móc đang sử dụng, bảo dưỡng thiết bị thi công và kế hoạch sử dụng.
Thuyết minh tổ chức mặt bằng thi công: cần nêu đầy đủ các hạng mục có trong bản vẽ như thiết bị thi công, công trình tạm, kho bãi vật liệu, chất thải, biển báo, rào chắn, cổng ra vào, liên lạc, giao thông, cẩu tháp, vận thăng, cầu rửa xe đúng như hồ sơ mời thầu yêu cầu.

Thuyết minh biện pháp thi công cụ thể các công việc: gồm có cốt thép, cốp pha, dầm, bê tông cột, xây, sàn, trát, sơn, điện nước. Đây là phần giúp thể hiện bản vẽ biện pháp thi công cụ thể các công việc bằng lời.
Biện pháp phòng cháy chữa cháy, an toàn lao động: cần nếu an toàn khi trang bị, lắp đặt các thiết bị điện, an toàn khi sử dụng điện, an toàn khi sử dụng thiết bị máy móc, an toàn trong việc thi công, an toàn khi ở trên cao.
Biện pháp vệ sinh môi trường: cần đảm bảo an toàn cho môi trường, không gây ô nhiễm, không xả thải bừa bãi.
Biện pháp đảm bảo chất lượng: cần đưa ra được thuyết minh và nếu mô hình quản lý chất lượng. Quản lý chất lượng công việc thí kiểm tra, thí nghiệm, bảo hành công trình và nghiệm thu.

Lập tiến độ thi công

Theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu thì lập tiến độ dự dầu gồm có 3 biểu đó là:
Lập tổng tiến độ thi công công trình.
Lập tín độ huy động thiết bị máy móc cho việc thi công.
Lập tiến độ huy động nguồn nhân thực để thực hiện thi công.
Muốn lập được tiến độ thi công thì các công ty, doanh nghiệp tham gia dự thầu cần nắm được nội dung về tiến độ thi công là gì? Như vậy sẽ giúp bạn dễ dàng lập ra bảng tiến độ thi công hoàn chỉnh và chính xác.
Không những vậy, tiến độ thi công dự thầu cũng còn phụ thuộc vào năng lực của mỗi công ty, doanh nghiệp và yêu cầu của hồ sơ mời thầu. Nếu hồ sơ mời thầu yêu cầu bạn thực hiện lập tiến độ thi công bằng phương pháp nào thì cần thực hiện đúng.

Hoàn thiện hồ sơ

 Với bước này thì cần thực hiện theo trình tự sau đây:
Khi đã hoàn tất các bước đã nêu ở trên thì công ty, doanh nghiệm tham gia dự dầu sẽ bắt đầu in ấn hồ sơ và sắp xếp theo một thứ tự mà bên hồ sơ mời thầu yêu cầu.
Tiếp tục sẽ đánh dấu vào các tràn cần ký và đóng dấu chức danh của mình để trình ký.
Sau đó sẽ đóng dấu trên tất cả hồ sơ dự thầu.
Tiếp đến là đánh số trang trên tất cả các trang của hồ sơ dự thầu.
Sau đó sẽ photo hồ sơ dự thầu ra thành nhiều bản theo quy định của hồ sơ mời thầu.
Tiếp theo là sao chép các file vào USB mà hồ sơ dự thầu yêu cầu.
Xong sẽ tiến hàng đóng gói và niêm phong tất cả lại, bao gồm cả bản gốc và bản photo.
Cuối cùng là nộp hồ sơ đúng thời hạn mà hồ sơ mời thầu quy định.
Phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp

 Phương pháp giá thấp nhất:
Sử dụng với các gói thầu có quy mô nhỏ, đơn giản, gồm có các đề xuất về tài chính, kỹ thuật, thương mại, nó được xem là một mặt bằng khi có thể đáp ứng tất cả những yêu cầu mà có trong hồ sơ mời thầu.
Tiêu chí đánh giá hồ sơ dự thầu: đó là tiêu chí của gói thầu, tiêu chuẩn đánh giá về kinh nghiệm, năng lực.
Còn với các hồ sơ dự thầu đã đáp ứng được các tiêu chuẩn đánh giá của hồ sơ dự thầu thì sẽ dựa vào giá dự thầu sữa lỗi, điều chỉnh sai sót để xếp hạng. Nhà thầu nào đưa ra mức giá thấp nhất thì sẽ được xếp hạng cao nhất.

 Phương pháp giá đánh giá:
Phương pháp này dùng chi các gói thầu có chi phí quy đổi ở cùng một mặt bằng các các yếu tố tài chính, kỹ thuật, thương mại cho cả quá trình sử dụng của công trình, hàng hóa.
Tiêu chí đánh giá hồ sơ dự thầu: trong trường hợp không áp dụng sơ tuyển thì cần có tiêu chuẩn đánh giá kinh nghiệm, năng lực, tiêu chuẩn xác định giá đánh giá, tiêu chuẩn đánh giá kỹ thuật.
Những yếu tố được quy đổi ở cùng một mặt bằng dùng xác định giá đánh giá: gồm có chi phí bảo dưỡng, vận hành, lãi suất vay, chi phí liên quan đến nguồn gốc hàng hóa, chất lượng của hàng hóa.
Còn với các hồ sơ dự thầu đã hoàn thành quy trình đánh giá về kỹ thuật thì sẽ dựa vào giá đánh giá để có thể xếp thứ hạng. Giá đánh giá càng thấp thì thứ hạng càng cao.

 Phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá:
Phương pháp này được dùng cho các gói thầu không thể dùng phương pháp giá đánh giá hoặc phương pháo giá thấp nhất như gói công nghệ thông tin, xây lắp, hỗn hợp, sắm sửa hàng hóa.

Tiêu chí đánh giá hồ sơ dự thầu: với những trường hợp không sơ tuyển thì cần có đánh giá về kinh nghiệm, năng lực, tiêu chuẩn đánh giá tổng hợp, tiêu chuẩn đánh giá kỹ thuật. Trong đó, tiêu chuẩn đánh giá tổng hợp được hình thành trên sự kết hợp giữa giá và kỹ thuật.

Còn những hồ sơ dự dầu mà đã hoàn tất việc đánh giá kỹ thuật thì cần dựa vào tổng điểm để xếp hạng phù hợp. Nhà thầu sẽ được xếp hạng nhất khi có số điểm tổng cao nhất.

Với tiêu chú đánh giá về kinh nghiệm, năng lực, áp dụng tiêu chí đạt hay không đạt. Còn với tiêu chí đánh giá kỹ thuật thì sẽ áp dụng tiêu chí đạt, không đạt hoặc có thể chấm điểm.

Với phương án kết hợp giá và kỹ thuật sẽ áp dụng hình thức chấm điểm, mức điểm kỹ thuật không được thấp hơn 70% tổng số điểm về kỹ thuật.

cong-ty-lam-ho-so-du-thau
Công ty làm hồ sơ dự thầu

Phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn

Đối với nhà thầu tư vấn là tổ chức sẽ áo dụng những phương thức như sau:

 1.Phương pháp giá thấp nhất được áp dụng đối với các gói thầu tư vấn đơn giản
Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật chính là tiêu chuẩn để đánh giá, xét duyệt hồ sơ dự thầu.
Những hồ sơ dự thầu đã hoàn thành việc đánh giá kỹ thuật sẽ được dựa vào giá dự thầu sau để điều chỉnh sai sót, sửa lỗi. Nhà thầu được xếp hạng nhất là có mức giá thấp nhất.

2.Phương pháp giá cố định được dùng đối với các gói thầu tư vấn đơn giản, chi phí thực hiện gói thầu được xác định cụ thể và cố định trong hồ sơ mời thầu
Để đánh giá hồ sơ dự thầu thì cần có tiêu chí đánh giá về kỹ thuật.
Những hồ sơ đã thực hiện xong bước đánh giá kỹ thuật, có hiệu chỉnh sai sót, có giá dự thầu sau khi sửa lỗi miễn không vượt quá chi phí của gói thầu thì sẽ dùng điểm kỹ thuật để xếp hạng. Nhà thầu được xếp hạng nhất khi có điểm kỹ thuật cao nhất.

 3. Phương pháp kết hợp giữa giá và kỹ thuật được sử dụng với gói thầu tư vấn chú trọng tới cả chất lượng và chi phí thực hiện gói thầu
Tiêu chuẩn để đánh giá hồ sơ dự thầu gồm có tiêu chuẩn đánh giá tổng hợp và tiêu chuẩn đáng giá kỹ thuật.
Tiêu chuẩn đánh gái kỹ thuật được hình thành dựa trên cơ sở giữa giá và kỹ thuật.
Muốn xây dựng được tiêu chuẩn đánh giá tổng hợp thì cần phải giữ được nguyên tắc về giá tối đa là 30%, kỹ thuật tối đa là 80%, làm sao cho cả hai tỷ trọng cộng lại bằng 100% là được. Nhà thầu nào có số điểm tổng hợp càng cao thì xếp hạng cũng càng cao.

 4. Phương pháp dựa trên kỹ thuật được sử dụng với gói thầu tư vấn có yêu cầu kỹ thuật cao, đặc thù
Tiêu chuẩn để đánh giá hồ sơ dự thầu chính là tiêu chuẩn đánh giá kỹ thuật.
Mức điểm yêu cầu thấp nhất không được dưới 80% tổng số điểm kỹ thuật. Nhà thầu sẽ được xếp hàng cao nhất nếu đạt được điểm kỹ thuật cao nhất và tối thiểu như quy định. Ngoài ra, cũng sẽ được lập hồ sơ tài chính để giúp cho việc thỏa thuận hợp đồng.

 Đối với nhà thầu tư vấn là cá nhân:
Tiêu chuẩn dùng đánh giá hồ sơ dự thầu chính là tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ lý lịch về đề xuất kỹ thuật, khoa học.  Nhà thầu được xếp hạng nhất khi có thể đáp ứng được những điều khoản đưa ra và có hồ sơ lý lịch về đề xuất kỹ thuật, khoa học tốt nhất.

 Phương pháp đánh giá hồ sơ đề xuất
Với phương pháo đánh giá hồ sơ đề xuất trong quá trình cạnh tranh được áp dụng theo phương án giá thấp nhất.
Kết luận
Với những thông tin trên chắc hẳn các bạn đã hiểu rõ hơn về hồ sơ dự thầu rồi đúng không nào. Hy vọng với những thông tin chúng tôi cung cấp sẽ giúp bạn có cái nhìn thấu đáo và nắm được trình tự chuẩn bị hồ sơ dự thầu để đạt được hiệu quả cao nhất.
Nếu trong quá trình thực hiện gặp phải rắc rối hay có bất kỳ thắc mắc nào hãy liên hệ với hosoduthau.com để được chúng tôi tư vấn và giải đáp nhanh chóng.

 Lĩnh vực hoạt động công ty làm hồ sơ dự thầu Thành Nam

Hồ sơ dự thầu lắp đặt thiết bị
Hồ sơ dự thầu xây dựng
Hồ sơ dự thầu xây lắp
Hồ sơ dự thầu quảng cáo
Hồ sơ dự thầu tư vấn thiết kế
Hồ sơ dự thầu tư vấn giám sát
Hồ sơ dự thầu dịch vụ tư vấn
Hồ sơ dự thầu dược phẩm
Hồ sơ dự thầu nhà cao tầng
Hồ sơ dự thầu của nhà thầu liên danh

Và nhiều lĩnh vực khác.v.v…

Rất vui khi được đồng hành cùng các bạn, chúc các bạn thành công!