Hoàn thiện, hoàn tất hồ sơ dự thầu, đóng thùng và niêm phong, nộp hồ sơ theo đúng thời gian yêu cầu.