Giá dự thầu là tiêu chí rất quan trọng để chúng ta cạnh tranh với các Nhà thầu khác.